top of page

Privacy Verklaring

PMKT Leiden neemt uw privacy zeer serieus en zal op een veilige manier uw persoonsgegevens verwerken en gebruiken. In deze privacyverklaring wordt het door ons gevoerde beleid met betrekking tot privacy beschreven. We raden u aan dit document zorgvuldig door te lezen. Wanneer u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen via info@pmktleiden.nl

Verwerken van persoonsgegevens

PMKT Leiden kan persoonsgegevens over u verwerken doordat u gebruik maakt van de diensten van PMKT Leiden en doordat u door middel van het contactformulier op de website uw gegevens aan PMKT Leiden verstrekt. Afhankelijk van de diensten die u bij PMKT Leiden afneemt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Voor- en achternaam

 • Geboortedatum

 • Geslacht

 • E-mailadres

 • Telefoonnummer

 • Adresgegevens

 • Bankrekeningnummer

 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door u op deze website te registreren

Voor welke doeleinden worden uw persoonsgegevens verwerkt?

PMKT Leiden verwerkt deze gegevens voor de volgende doelen:

 • Voor de behandeling van uw kind;

 • U bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

 • U informeren over wijzigingen met betrekking tot onze praktijk en

 • Het afhandelen van uw betaling

PMKT Leiden verwerkt uw gegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven genoemd, tenzij we hiervoor van u toestemming hebben gekregen.

Gebruik door derden

PMKT Leiden verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u. Wij nemen passende maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens goed worden beveiligd, en sluiten verwerkersovereenkomsten af met al onze verwerkers.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

Beveiliging

PMKT Leiden gaat serieus om met de bescherming van uw persoonsgegevens en neemt dan ook passende maatregelen om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang en ongewenste openbaarmaking.

Bewaartermijn

PMKT Leiden bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor uw gegevens worden verzameld. Als u niet langer bent aangesloten bij PMKT Leiden worden uw persoonsgegevens verwijderd, behalve als er sprake is van een wettelijke bewaartermijn.

Cookies

PMKT Leiden gebruikt alleen functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein bestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Met de analytische cookies krijgen wij beter inzicht in het functioneren van de website. Op deze manier kunnen wij onze website optimaliseren.

Uw rechten

U heeft het recht om uw gegevens in te zien, aan te passen, of te verwijderen. Als u meer informatie wenst over de beveiliging van uw persoonsgegevens, of als u een verzoek tot inzage, aanpassing of verwijdering wilt indienen, neem dan contact op via info@pmktleiden.nl U heeft het recht om ons bepaalde gegevensverwerking te ontzeggen. Dit kan echter gevolgen hebben voor onze dienstverlening aan u. Ten slotte heeft u het recht op dataportabiliteit: u kunt een verzoek doen om uw gegevens aan u over te dragen in een veelgebruikt formaat.

 

Als u het gevoel heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, kunt u altijd contact opnemen met ons of met onze functionaris voor de gegevensbescherming. Als we er onverhoopt samen niet uitkomen, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via de volgende link: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Social media

Belangrijke informatie en nieuwtjes zijn terug te vinden op onze socialmediakanalen. Op de contactpagina op onze website zijn buttons naar deze platforms geplaatst. Lees de privacyverklaringen van deze platforms om te weten hoe zij omgaan met privacy. Wij maken gebruik van de volgende social mediakanalen:

 • LinkedIn

 

Functionaris voor de gegevensbescherming

U kunt onze functionaris voor de gegevensbescherming bereiken door een e-mail te sturen naar info@pmkleiden.nl

 

Wijziging privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door ons ten alle tijde worden gewijzigd. Wij raden u daarom aan de privacyverklaring regelmatig te raadplegen, om op de hoogte te blijven van ons privacybeleid.

 

Wkkgz

“Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook onze/mijn praktijk voldoen aan deze eisen. Graag leg ik kort uit wat dit betekent.

Klachtenfunctionaris

Het kan voorkomen dat u als cliënt van onze praktijk een klacht heeft over de geboden zorg. Onze voorkeur gaat er naar uit dat u deze klacht rechtstreeks met ons bespreekt. Mocht u dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan bieden wij u aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Geschilleninstantie

Het staat u vrij – indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door u gewenste resultaat leidt – u te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie waarbij wij zijn aangesloten.

PMKT Leiden is bij een erkende geschilleninstantie aangesloten. De geschilleninstantie is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend. Meer informatie vindt u via de website van het NIBIG.

Contact

Wanneer u een klacht heeft, kunt u contact opnemen met het NIBIG via klachten@nibig.nl. Zij zullen u informeren over de mogelijkheden en eventuele verdere procedure.“

 

Contactgegevens

Wanneer u contact wilt opnemen met PMKT Leiden, kunt u ons als volgt bereiken:

Straatnaam en nummer:  Coornhertstraat 16
Postcode en plaats:  2332 AR LEIDEN
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel:  KvK50363522
Emailadres:   info@pmktleiden.nl

bottom of page